Brukervilkår for BadUte.no

Vilkårene gjelder f.o.m. 19.06.20221 og erstatter alle tidligere versjoner.

1. Virkeområde

Disse Brukervilkår for BadUte (Brukervilkår) gjelder mellom Nysny AS, org.nr 926505130, Rådmann Ottesens vei 7, 3610 Kongsberg, og den juridiske personen(bruker) hos Nysny AS.

Brukervilkårene gjelder i tillegg til Brukerens øvrige avtaleforhold med Nysny AS.

Brukervilkårene gjelder Brukerens adgang til og bruk av BadUte.no.

2. Ikrafttredelse, oppgraderinger og endringer

Brukervilkårene for BadUte trer i kraft når disse er akseptert ved førstegangsinnlogging i BadUte.

Nysny AS har rett til å endre og oppgradere BadUte. Nysny AS vil gjøre Brukeren kjent med vesentlige endringer i BadUte, herunder endringer i Brukervilkårene for løsningen før de gjøres gjeldende.

Brukervilkårene omfatter både nåværende og senere versjoner av BadUte.

3. Formål med tjenesten

BadUte benyttes for å gi tilgang til måledata av badetemtemteraturer i Kongsbergområdet.

4. Tilgangsrettigheter

I BadUte gjøres opplysninger om Brukerens avtaleforhold hos Nysny AS tilgjengelig for brukere som Brukeren autoriserer for tilgang til BadUte på følgende måte:

·         Brukeren må oppgi for og etternavn.

·         Brukeren må oppgi epostadresse.

·         Brukeren må oppgi passord.

·         Brukeren må oppgi mobiltelefonnummer for betalingsprosessen gjennom Vipps. Denne informasjonen blir ikke lagret hos Nysny AS, men Vipps AS har lagret denne informasjonen.

·         Brukeren må betale sesongavgift for denne inneværende sommerhalvår.

Dersom punktene ovenfor blir innfridd vil man ha tilgang til måledata som tjenesten tilbyr.

Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom BadUte, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert.

Brukeren vil miste alle sine tilganger til BadUte, uten forvarsel, dersom Brukeren sier opp avtaleforholdet med Nysny AS.

5. Brukernavn og passord

Brukernavn for BadUte.no er epostadressen. Epostadressen og navnet vil bli synlig for administrator av nettsiden.

Passordet er det kun bruker som kjenner. BadUte eller Nysny AS har ikke mulighet til å lese passordet som bruker har lagret. (Det er kryptert med hash og salt). Mekanismen som benyttes ved pålogging sjekker kun om passord matcher mot lagret passord med krypteringen. Dersom passord blir borte, kan man generere nytt passord gjennom lagret epostadresse.

Det er lagt inn tidsforsinkelse for hver gang man forsøker å logge seg på. Dette begrenser hackeforsøk.

Brukernavn og passord til BadUte er personlige og skal ikke gjøres tilgjengelig for, eller benyttes av, andre enn den rettmessige brukeren.

6. Brukerens ansvar ved bruk av BadUte

Brukeren er ansvarlig for at den anvender BadUte forsvarlig og i henhold til Brukervilkårene.

Brukeren er ansvalig for at data ikke blir delt automatisk til andre tjenester. Det er tillat å dele måledata til andre manuelt (Muntlig eller skriftlig), men ikke med automatiske datasystemer som leser innholdet og deler det til andre tjenester.

Brukeren er ansvarlig for å stenge tilgangen(slette bruker), dersom bruker ikke lenger skal ha tilgang til BadUte, og bærer selv ansvaret for handlinger utført av denne brukeren inntil Brukeren har stengt tilgangen. Det gis ikke refusjon av betalt abonnement.

Mistenker Brukeren at passordet er kommet på avveie, må passord resettes. Dette er brukerens ansvar. Brukeren er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tilgangen er stengt.

Brukeren har i forbindelse med all bruk av BadUte ansvar for å gjøre seg kjent med, og sikre at bestemmelser i personopplysningsloven overholdes.

7. Nysny ASs ansvar

Nysny AS er ansvarlig for sikkerheten i BadUte, herunder sikker oppbevaring og håndtering av epostadrese og passord. Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom BadUte, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert.

Nysny AS er ikke ansvarlige for tap som skyldes brudd på Brukervilkårene for BadUte.

8. Nysny ASs behandling av personopplysninger i tilknytning til BadUte

Gjennom BadUte behandler Nysny AS personopplysninger på vegne av Brukeren. For tjenesten BadUte er Nysny AS databehandler, og Brukeren er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven.

Oversikten under inneholder opplysninger som er av relevans for Partenes oppfølgning av databehandlervilkårene.

Hva er formålet med databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig?

Behandling av personopplysninger i BadUte kan skje for følgende formål:

·         Sikker autentisering av bruker.

·         Tilrettelegging for Brukerens selvbetjening og administrasjon av avtaleforholdet med BadUte.no, herunder administrasjon av avtalte tjenester, registrerte brukeropplysninger, abonnementer, tekniske opplysninger.

·         Tilrettelegging for informasjon, markedsføring og varslinger fra Nysny AS

·         For brukereservice- og samhandlingsformål.

·         For å forbedre og utvikle BadUte som tjeneste.

Hvilke typer av personopplysninger behandles?

Epostadresse, navn, passord(Les seksjon 5), betalt abonnement for bruker, IP-adresser som bruker har ved pålogging, dato for hver pålogging.

Data som blir laget under kjøp blir lagret hos Vipps. Der vil data om kjøpet bli lagret. Nysny AS vil ha mulighet til å se beløpet som er trukket, telefonnummer, ordrenummer, dato og navnet.
Disse dataene er lagret under vipps sine personvernerklæringer.

Hvordan behandler Databehandler personopplysningene?

Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom BadUte, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert. Nysny AS er ansvarlig for sikkerheten i BadUte, herunder sikker oppbevaring og håndtering av alle personopplysninger.

Personopplysningene som lagres blir ikke delt til andre utenfor Nysny AS.

Statistikker om antall pålogginger og bruk kan bli generert for Nysny AS. Resultater av hele kundemassen (ikke enkeltbrukere) kan deles til media.

Informasjon og markedsføringsinformasjon fra BadUte.no kan bli gitt via epost til brukere av BadUte.no.

 

Bruker databehandler underleverandører til behandling av personopplysningene?

Nei.

I hvilke land behandles personopplysningene?

Norge

Har Databehandler inngått avtale med underleverandør i henhold til EUs prinsipper for standardavtale om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Det behandles ikke personopplysninger utenfor EØS. Se punkt over.

9. Om informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier

BadUte benytter ikke informasjonskapsler (cookies).

 

Tilbake til registrering