;

Teknisk informasjon

Trulli
I nærheten av hvert vann står det en boks som inneholder en oppladbar batteripakke og en micro-kontroller.
Micro-kontrolleren er tilknyttet en radioenhet som kommuniserer på 4G i mobilnettet.
Fra micro-kontrolleren henger det 2 temperaturfølere. Den ene føleren er lagt i vannet, den andre i boksen.
Hver tredje time våkner micro-kontrolleren fra dvalen og leser begge temperaturene og spenningen på batteriet.
Denne informasjonen blir wrappet inn i en melding som sendes til en server i Rådmann Ottesens vei 7.
Dataene blir lagret i en sql-database. En webside er laget for å presentere dataen.
Websiden har påloggingsside der man selv kan opprette bruker og passord.
Passordet som brukeren legger inn blir kryptert(hash) og tilført "Salt" for å gjøre det umulig å finne passordet.
Det er kun brukeren som vet passordet. Dersom passordet blir borte, må man få tilsendt en link på mail for å resette passordet.
For å forhindre "brute force" på passordet, er det lagt inn en tidsforsinkelse på påloggingsvinduet for hvert forsøk.
Trulli

Det er implementert mekanisme for å forhindre at mange forskjellige personer kan benytte samme bruker.
Det gjøres ved at IP til bruker blir logget.
Dersom det er benyttet for mange forskjellige enheter(ipadresser) på samme bruker innenfor samme tidsrom, vil man bli blokkert i en periode.
Det er lagt opp til Vipps-betaling for å få tilgang til ferske data.
Prisen er satt så lav at folk flest som har interesse av badetemperaturer ikke blir forhindret av kostnaden.

Her kan man se batterispenningen som er rapportert inn til serveren:
Nysny AS håper å få dekt driftskostnadene for å kunne tilby dette neste år også!

Bakgrunn

Det begynte med måling av snødybde på Fagerfjell.
Se Nysny.no Denne tjenesten ble så populær at dette måtte testes litt mer.
Siden alle byggeklossene var på plass, så var veien kort for å måle badetemperaturer.
Badetemperaturer er et aktuelt tema på sommeren!


Petter A. Mikalsen
Nysny AS
Kongsberg
Telefonnummer:95885550
E-post: post@nysny.no
Organisasjonssummer:926505130