;

Hva er dette?

Dette er en tjeneste som tilbyr målinger av badetemperaturer i kongsberg-området.
Det er plasert målere som automatisk måler termperaturer i de mest populære vannene.
Tjenesten startet våren 2021.
Det koster 75,- for å få tilgang til all data hele sommeren.
Man får da målinger på 5 ulike vann i Kongsbergområdet. Målinene er maksimalt 3 timer gamle.
Badetemperatur er ferskvare! Det kan være veldige store svigninger innen siste døgn.
Screenshotsene under viser noen av funksjonene i nettsiden.
Ikke oppdatert data som vises under!
Trulli


Man kan trende på historiske data.
Trulli

Nettsiden viser også et kart over hvor de forskjellige vannene er.
Trulli


Petter A. Mikalsen
Nysny AS
Kongsberg
Telefonnummer:95885550
E-post: post@nysny.no
Organisasjonssummer:926505130